Events.com apps
Roxy Prague
Image from roxy.cz

Roxy Prague

1045 Events 2 Followers
Place

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Roxy Prague
Dlouhá 33, Prague, 11000, Czech Republic

Lost & Found items email: laf@roxy.cz Tel: 608060745 Po/Mo: 10-14 Čt/Th: 10-14 Mimo tyto hodiny pište sms Apart from these hours send sms. CZ Stylová art-deco architektura prvorepublikového kina, vášeň pro hudbu a cit pro umění charakterizují dnes již legendární ROXY. Kde jinde než v ROXY najdete prostředí pro koncerty světové úrovně, divoké taneční večírky nebo společenské eventy. Ve vzájemné symbióze s klubem ROXY funguje v prvním patře také kavárna, galerie a divadlo NoD - nekonvenční prostor mnoha tváří. Stále živý NoD prostupuje tvůrčí atmosféra a stěny vibrují ozvěnou potlesku. Noc ožívá u baru pod zlatou kostí. EN The stylish art-deco architecture of the 1920s movie theatre, the passion for music, and, the flair for art define the now legendary club, ROXY. Where else than at ROXY could you find the ambience of world class concerts, wicked dance parties, or even sponsored events. In symbiosis with the ROXY operates on the first floor also a café, gallery and theater NoD - a truly multidimensional place which transforms into many shapes. The permanently pulsing NoD permeates with a creative atmosphere and the walls vibrate with echoes of applause. The night comes alive at the bar under a golden bone. 
 
 
 
Your changes have been saved.