Events.com apps

Croeso Abertawe / Swansea - Daffodil Dash

Croeso Abertawe / Swansea - Daffodil Dash
Image from eventbrite.co.uk
Ended

 • Mae'n rhaid i bawb sy'n cymryd rhan yn y Daffodil Dash gwrdd wrth ben uchaf Ffordd y Dywysoges erbyn 10.45am

 • Gwisg - unrhyw beth Cymreig

 • Mae'n rhaid i bob plentyn dan 4 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 • Gwisgwch esgidiau addas.

 • Bydd y ras yn dechrau ar ben uchaf Ffordd y Dywysoges gan ddilyn yr ardal i gerddwyr a gorffen wrth y llwyfan yn Sgwâr y Castell.

 • Mae cyfranogwyr yn cymryd rhan ar eu menter eu hunain. Nid yw Dinas a Sir Abertawe'n cymryd unrhyw gyfrifoldeb am salwch, anaf, colled neu ddifrod y bydd y cystadleuwyr yn ei ddioddef

 • Drwy gymryd rhan, mae'r holl gyfranwyr yn cadarnhau y gellir defnyddio eu henwau, unrhyw ddarnau o ffilmiau neu luniau a dynnir ohonynt yn ystod y Daffodil Dash i roi cyhoeddusrwydd i Ŵyl Croeso neu ddigwyddiadau Dinas a Sir Abertawe.

--------------

 • All those taking park in the Daffodil Dash must meet at the top of Princess way by 10.45am.

 • Dress code – Welsh Themed

 • All children under 4yrs to be accompanied by an adult

 • Please wear appropriate footwear.

 • The dash will commence at the top of Princess Way, follow the pedestrianised area and finish infront of the stage in Castle Square

 • Participants enter at their own risk, Swansea Council takes no responsibility for illness, injury, loss or damage suffered by entrants

 • By taking part, all participants confirm that their names, video footage or photographs taken during their the Daffodil Dash, may be used to publicise the Croeso Festival or City and County of Swansea events.

662 Views - 03/03/2019 Last update
festivals family
Swansea City Centre
Princess Way, Swansea, Wales, UK

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create an event

Nearby hotels and apartments

Princess Way, Swansea, Wales, UK

Discover more events in Swansea
Discover nowSwansea City Centre
Princess Way, Swansea, Wales, UK


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create an event
 1. Swansea Council Events Team
 2. Croeso Abertawe / Swansea - Daffodil Dash
 
 
 
 
Your changes have been saved.