Events.com apps

FLUID performance at Teatrul de vară Capitol

FLUID performance at Teatrul de vară Capitol
Image from feeder.ro
Event ended

[scroll for English]

#FLUID / The Stage is Yours / performance
OPEN CALL Winner / SEMNAL URBAN
Teatrul de vară CAPITOL, str. Constantin Mille nr. 13, București
15 Septembrie 2017 // 21:00

Vineri, 15 Septembrie, ne revedem în fața Teatrului de vară CAPITOL pentru a participa la a treia punere în scenă a performance-ului The Stage is Yours, un traseu muzical și performativ, creat și interpretat de #FLUID, în jurul istoriei spațiului scenic bucureștean, vizând cu preponderență povestea Teatrului de vară și Cinematografului Capitol.

Colaborarea dintre Paul Dunca (performer, coregraf, dramaturg) și Alex Bălă (muzician), materializată #FLUID, este un queer act bucureștean care folosește sunetul, muzica și microfonul ca arme împotriva neutralității civice.

“Pun la cale împreună cu Alex Bălă un itinerar muzical despre povestea locației Teatrului de Vară Capitol folosind microfonul și convenția de story telling. Cred că această campanie e foarte necesară pentru conștientizarea valorii acestui spațiu. Lipsa spațiilor e una dintre problemele reale cu care comunitatea artistică se confruntă momentan.” – feeder insider w/ Paul Dunca

În August 2016, în fața Teatrului de vară, un performance-manifest, The Stage is Yours, a avut ca scop reactivarea memoriei colective printr-un itinerariu muzical despre istoria Teatrului de vară Capitol. Microfonul și conceptul de story-telling au fost uneltele de care s-au folosit cei de la #FLUID iar rezultatul a fost un queer act memorabil compus din 8 melodii, printre care și un cover după Grace Jones, separate de 8 povești despre Teatrul de vară Capitol, povestite de Paul Dunca. Al doilea performance “The Stage is Yours” a avut loc în încheierea conferinței “Reactivarea Patrimoniului: Provocări și Beneficii”, organizată de Save or Cancel în Mai 2017, și a fost găzduită de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, partenerii campaniei de sensibilizare.

Tot Vineri, 15 Septembrie 2017, are loc inaugurarea celui de-al doilea semnal urban din cadrul campaniei, instalația artistică câștigătoare a apelului deschis 1 din New open calls for CAPITOL. Capitol Continuum este o intervenție artistică digitală site-specific augmented reality pe fațada Teatrului de Vară Capitol, creată de Augmented Space Agency. Proiectul evidențiază existența trans-mediatică, în spațiul fizic și în spațiul virtual, a monumentului arhitectural. Procesul creativ a presupus digitalizarea Teatrului de Vară Capitol cu ajutorul unor tehnici de scanare 3D.

În curând vom putea vedea dincolo de fațada Teatrului de vara Capitol cu ajutorul realității augmentate.

???????? Fotografiază și interpretează creativ una dintre fațadele Cinema / Teatrul de vara Capitol și câștigă premiul open call 2, deschis până în data de 7 Septembrie. Detalii aici https://goo.gl/gTkXtU

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare https://goo.gl/sZSXAm

Această acțiune este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din proiectul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN, și produs cu suportul ArCub, în cadrul programului cultural “București – Oraș Participativ 2017”.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.ro, Art7, Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Design: Acme Industries
Foto: VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel

Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.


[En]

#FLUID / The Stage is Yours / performance
OPEN CALL Winner / SEMNAL URBAN
CAPITOL Summer Theatre, Constantin Mille 13, Bucharest
15 September 2017 // 21:00

Friday, September 15, we meet again in front of the CAPITOL Summer Theatre to participate in the third production of The Stage is Yours performance, a musical and performative journey created and played by #FLUID, around the history of the dramatic space in Bucharest, focusing mainly on the story of the CAPITOL Summer Theatre and Cinema.

The collaboration between Paul Dunca (performer, choreographer, playwright) and Alex Bălă (musician), materialized as #FLUID, is a queer act from Bucharest that uses sound, music, and microphone as weapons against civic neutrality.

“I’ve been working with Alex Bala on a musical itinerary about the story of the Capitol Summer Theatre location using the microphone and the story-telling convention. I think this campaign is very necessary for the awareness of the value of this space. The lack of spaces is one of the real issues that the artistic community is currently facing. “- feeder insider w/ Paul Dunca

In August 2016, in front of the Summer Theatre, a manifesto-performance, The Stage is Yours, aimed to reactivate the collective memory through a musical itinerary about the history of the Capitol Summer Theatre. The microphone and the story-telling concept were the tools used by #FLUID and the result was a memorable queer act composed of 8 songs, including a Grace Jones cover, separated by 8 stories about the Capitol Summer Theatre, narrated by Paul Dunca. The second performance of “The Stage is Yours” was held following the “Reactivation of Heritage: Challenges and Benefits” conference, organized by Save or Cancel in May 2017, and hosted by the National Dance Center, partners of the awareness campaign.

Moreover Friday, September 15, 2017, the second urban signal of the campaign is inaugurated, the artistic installation which is the winner of the new open calls for CAPITOL, section 1.
Capitol Continuum is a site-specific augmented reality digital artistic intervention on the façade of the CAPITOL Summer Theatre, created by Augmented Space Agency. The project highlights the trans-mediatic existence, in the physical and virtual space, of the architectural monument. The creative process involved digitizing the Capitol Summer Theatre using 3D scanning techniques.
Soon we will be able to see beyond the façade of the Capitol Summer Theatre with the help of augmented reality.

???????? Creatively shoot and interpret one of the façades of the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and win the open call 2, welcoming submissions until September 7th. https://goo.gl/gTkXtU

Find out more about CAPITOL and the awareness campaign, here: https://goo.gl/sZSXAm

This action is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural project, co-financed by AFCN, produced with the support of ARCUB, as part of the “București – Oraș Participativ 2017” cultural programme.

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: Revista Zeppelin, IQads, SMARK, IQool, Assamblage - Scoala de Bijuterie Contemporana, Citatepedia, wordstylist.ro, FEEDER.ro, anyplace.ro online magazine, ART7, Revista Arte şi Meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Graphic design: Acme Industries
Photos: VJ VLC, Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Other articles in the awareness campaign: https://goo.gl/cHqj3w

Views - 16/09/2017 Last update
culture theater art cinema photography music conventions
Teatrul de vara Capitol
Constantin Mille 13, Bucharest, 10141, Romania
Event from
feeder.ro →
Create an event
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Nearby hotels and apartments
Constantin Mille 13, Bucharest, 10141, Romania
Discover more events in Bucharest
Discover now
Discover more events in Bucharest
Discover now
Teatrul de vara Capitol
Constantin Mille 13, Bucharest, 10141, Romania
Event from
feeder.ro →
Create an event
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
  1. Bucharest
  2. Teatrul de vara Capitol
  3. FLUID performance at Teatrul de vară Capitol
 
 
 
 
Your changes have been saved.